ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλ: 2461063594

Διεύθυνση: Αλιάκμονος 16, Κρόκος Κοζάνης

Ελλάδα and Μακεδονία