ΚΑΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Τηλ: 2102530121

Διεύθυνση: Παπαναστασίου 14, Περισσός

Σημειώσεις:

(Έναντι στ. περισσού)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα