ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ε.Ε

Τηλ: 2104901471

Διεύθυνση: Παύλου Μελά 4, Νίκαια

Σημειώσεις:

Εναντι κρατικού νοσοκομείου

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα