ΚΑΦΕΤΖΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2552029290

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 190, Ορεστιάδα

Ελλάδα, Θράκη, and Ορεστιάδα