ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Τηλ: 2810283884

Διεύθυνση: Οδός 1866 99, Βαλιδέ Τζαμί, 71201, Ηράκλειο

Ελλάδα and Κρήτη