Κομαρη Μαρία

Τηλ: 2310221600

Διεύθυνση: Βενιζέλου 23, θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία