ΚΟΝΔΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΠΛΑΣΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΕ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τηλ: 2510836542

Διεύθυνση: Πέρδικα 4, Καβάλα

Ελλάδα and Μακεδονία