ΚΑΛΦΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

Τηλ: 2541306787

Διεύθυνση: 3 χιλ Ξάνθης Καβάλας, Εύμοιρο

Ελλάδα, Θράκη, and Ξάνθη