ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ

Τηλ: 2221077007

Διεύθυνση: Χαϊνά 72, Χαλκίδα

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα