Κ. ΒΙΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Τηλ: 2106630913

Διεύθυνση: Δήμαρχου Μπέκα Χρήστου 78, Σπάτα

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα