ΜΑΛΑΘΟΥΝΙΑΔΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ

Τηλ: 2310222204

Διεύθυνση: Μητροπολεως 97, Θεσσαλονίκη Κέντρο

Ελλάδα and Μακεδονία