Μανουσιδης Δημήτριος

Τηλ: 2310222050

Διεύθυνση: Αγ. Σοφίας 44, θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία