Μαντζουράνη Ιάσμη Δ.

Τηλ: 2510224517

Διεύθυνση: Ομονοίας 94, Καβάλα

Σημειώσεις:

Έναντι Αστυνομίας

Ανατολική Μακεδονία, Ελλάδα, and Καβάλα