ΜΑΝΤΟΥΡΑΝΗ ΙΑΣΜΗ

Τηλ: 2510224517

Διεύθυνση: Δ. Ομονοίας 94, Καβάλα 653 02

Σημειώσεις:

Έναντι Αστυνομίας

Ανατολική Μακεδονία, Ελλάδα, and Καβάλα