ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Τηλ: 25364

Διεύθυνση: Β. Κωνσταντίνου 29Β, Λεμεσός

Κύπρος