ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΟΤΖΙΑ

Τηλ: 2106822114

Διεύθυνση: Ελ Αλαμέϊν 1 & Αιγαίου, Χαλάνδρι

Σημειώσεις:

(Έναντι Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ – Άνοδος Λεωφ. Κηφισίας)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα