ΜΑΤΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ

Τηλ: 2109886482

Διεύθυνση: Ιωνίας 170 (γωνία οδού Ελευθέρου Ανθρώπου, έναντι 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου), Άλιμος

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα