ΜΕΓΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλ: 2310960144

Διεύθυνση: ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 56, ΤΚ 54635, Θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία