ΜΕΝΕΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Τηλ: 2521020600

Διεύθυνση: Αντιγόνου 15, Δράμα

Ανατολική Μακεδονία, Δράμα, and Ελλάδα