ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τηλ: 24251166

Διεύθυνση: Λ. Παπανικολη 39, Λάρνακα

Κύπρος