ΜΙΜΙΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τηλ: 2463031100

Διεύθυνση: Ανατολικό, Πτολεμαΐδα

Ελλάδα and Μακεδονία