Μοσχούρη Καλλιόπη

Τηλ: 227104163

Διεύθυνση: Λ. Ενώσεως 56, Χίος

Σημειώσεις:

(Φαρκαινα)

Νησιά Αιγαίου – Ιονίου