ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Τηλ: 2108001404

Διεύθυνση: Σμύρνης 22 και 25ης Μαρτίου, Ν. Ερυθραία

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα