ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ: 2105314777

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 265 Αιγάλεω

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα