ΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηλ: 2294025537

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φλεμινγκ 1, ράφηνα, 19009

Σημειώσεις:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα