ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τηλ: 2382062120

Διεύθυνση: Κρύα Βρύση, Πέλλα

Ελλάδα and Μακεδονία