Νταγκα Ι. Σοφία

Τηλ: 2310676157

Διεύθυνση: Λεωφόρος Παπανικολάου 60 Πεύκα

Ελλάδα and Μακεδονία