ΝΤΟΥΜΑ Γ. ΣΟΦΙΑ

Τηλ: 2310311272

Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 135, Χαρίλαου Θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία