ΞΥΝΤΑΡΗ – ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλ: 2109752886

Διεύθυνση: Καραολή Μιχαλάκη 10, Αγία Βαρβάρα, Δάφνη

Σημειώσεις:

(Πλατεία Καλογήρων)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα