Οικονόμου Γεώργιος Δ.

Τηλ: 2521045445

Διεύθυνση: Βεργίνας 26-28, δράμα

Σημειώσεις:

Παραπλεύρως Τράπεζας Πειραιώς

Ανατολική Μακεδονία, Δράμα, and Ελλάδα