ΟΝΑΣΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ

Τηλ: 225235

Διεύθυνση: Δ Χαμάτσου 51, Δαλι

Σημειώσεις:

(Έναντι εκ Ευαγγελίστριας)

Κύπρος