ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

Τηλ: 2551031295

Διεύθυνση: Μαζαρακη 2, Αλεξανδρούπολη

Ελλάδα and Θράκη