ΠΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τηλ: 25566411

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχ. Μακαρείου Γ’47, Λεμεσός

Κύπρος