ΠΑΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Τηλ: 2241030585

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 86, Ρόδος

Νησιά Αιγαίου – Ιονίου