ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ: 2331066812

Διεύθυνση: Αϊβαλιού 2, Βέροια

Ελλάδα and Μακεδονία