Παπαγεωργίου Μαριάννα

Τηλ: 2310822204

Διεύθυνση: Παρασκευόπουλου Λεωνίδα 15, Ευζώνων - Γαλλικό Ινστιτούτο, 54640 Θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία