ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλ: 2331092260

Διεύθυνση: Παλατίτσια, Ημαθία

Ελλάδα and Μακεδονία