ΠΑΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ: 2251023181

Διεύθυνση: Θεοκρίτου 72, Μυτιλήνη

Σημειώσεις:

(Πλ. Αλυσίδας)

Νησιά Αιγαίου – Ιονίου