ΠΑΥΛΟΣ & ΛΙΖΑ ΒΑΡΕΛΙΑ

Τηλ: 22776861

Διεύθυνση: Αχαιών 6Γ, Λευκωσία

Σημειώσεις:

(Έναντι Ξενοδ. Altius)

Κύπρος