ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλ: 2310463396

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 17, Θέρμη

Ελλάδα and Μακεδονία