ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ

Τηλ: 2310677755

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 17, Θεσσαλονίκη - Φίλυρο

Ελλάδα and Μακεδονία