ΠΛΟΥΜΠΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ: 2106528750

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 49 Χολαργός

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα