ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Τηλ: 2834022701

Διεύθυνση: Πέραμα Ρεθύμνης

Ελλάδα and Κρήτη