Πολυζωιδου Σομπολου Αικατερίνη

Τηλ: 2310284413

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 11

Ελλάδα and Μακεδονία