ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙΤΗ

Τηλ: 2102777126

Διεύθυνση: Ανατολής 9 - 11, Νέα Ιωνία

Σημειώσεις:

(έναντι ΟΤΕ Νέας Ιωνίας)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα