Σακκά Φωτεινή

Τηλ: 2310240088

Διεύθυνση: Τσιμισκή 120

Ελλάδα and Μακεδονία