ΣΑΛΤΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Τηλ: 2810762325

Διεύθυνση: Χάνι Κοκκινη, Ηράκλειο

Ελλάδα and Κρήτη