ΣΑΛΤΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Τηλ: 2810762325

Διεύθυνση: Βαθειανός Κάμπος, Ηράκλειο

Ελλάδα and Κρήτη