ΣΑΠΟΡΙΤΑ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ & ΣΙΑ ΟΕ

Τηλ: 2313069805

Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 40-46, Καλαμαριά

Ελλάδα and Μακεδονία