ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ

Τηλ: 2310412077

Διεύθυνση: Αργυρουπόλεως 49, Καλαμαριά

Ελλάδα and Μακεδονία